บริษัท เลอ รัฟฟิเน่ 24 จำกัด
Le Raffine 24 is an independent real estate developer of luxury condominium projects in Bangkok. We are searching for dynamic, energetic candidates to be part of our team.
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เลอ รัฟฟิเน่ 24 จำกัด
33 ซอยอรรถกระวี 1
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.leraffine.com