Intranet (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทเปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2533 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม บอร์ดอิเล็คทรอนิกส์ และ ระบบ Backup server
สวัสดิการ
- มีค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมันรถ - โบนัส - ค่าคอมมิสชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Intranet (Thailand) Co., Ltd.
2922/248 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เว็บไซต์: www.intranet.net.my