บริษัท สตาร์ ไบโอเทค จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้า สินค้าเพื่อจำหน่าย เกี่ยวกับปศุสัตว์
สวัสดิการ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ตามกฎหมายไทย ฯลฯ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท สตาร์ ไบโอเทค จำกัด
  88/129 ตรอกวิ่งวัว
  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
  วิธีการเดินทาง
  อยู่ในหมู่บ้าน บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 1