บริษัท สตาร์ ไบโอเทค จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้า สินค้าเพื่อจำหน่าย เกี่ยวกับปศุสัตว์
สวัสดิการ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสังคม
  • ตามกฎหมายไทย
  • ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สตาร์ ไบโอเทค จำกัด
88/129 ตรอกวิ่งวัว
แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วิธีการเดินทาง
  • อยู่ในหมู่บ้าน บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 1