บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และได้เริ่มให้บริการทางด้านตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าว และบริการกำจัดแมลงศัตรูพืชสินค้าเพื่อการส่งออก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และได้ให้บริการต่างๆ แก่ผู้ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในทั่วทุกมุมโลก ทางบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจสู่งานบริการต่างๆ อาทิ การอบความร้อนในวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ การจัดจำหน่ายวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ รวมถึงให้บริการรับบรรจุภัณฑ์ไม้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ส่งออกในการรับบริการที่สะดวกสบายและครบวงจรยิ่งขึ้น
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีฎาวรรณ (ไทยแลนด์) จำกัด
6 ซ. จันทน์ 45 ถ. จันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.needawan.com
ใช้งานแผนที่