เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Resort
สวัสดิการ
มีที่พัก(เฉพาะที่รีสอร์ท) และ OT ให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ฟินเดอร์แลนด์รีสอร์ท
72/1 หมู่ 7 76130
เว็บไซต์: www.finderlandresort.com