บริษัท คอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครบวงจร - การวาง System and Network Infrastructure เช่น Switch , Router , Firewall , Proxy เป็นต้น - วางระบบ Window Domain Controller , File and Print server เป็นต้น - ที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Outsource) - ที่ปรึกษาและดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสือสารทั่วไปเช่น 1. Exchange , Zimbra หรือ Mail Server อื่น ๆ 2. NAS , SAN , VMWare เป็นต้น 3. Radius Server , Authentication , Wireless , Hotspot เป็นต้น - ระบบกล้องวงจรปิด CCTV , IP Camera เป็นต้น - การเดินสายระบบ UTP , Fiber Optic - ซ่อม แก้ไข และดูแลคอมพิเตอร์ - เป็นตัวแทน นำเข้า HanDreamNet "The 1st Work Security Switch" จากประเทศเกาหลี - เป็นตัวแทน นำเข้า RuiJie "Innovation Beyond Networks" จากประเทศจีน - เป็น Local IT Support กับ Neeco "Global ICT provider"
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - OT - เบิกค่าเดินทางที่พัก กรณีปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ - เบี้ยเลี้ยงรายวัน กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอมพ์พลัส ไอที เซอร์วิส จำกัด
112/1 ซ.รังสิต-นครนายก 19 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง1)
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.complusit.com
ใช้งานแผนที่