บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี่ กรุ๊ป จำกัด เป็นโรงงานที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการตัด การเชื่อม เกี่ยวกับงานด้านอะคริลิคด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานมากกว่า 30 ปี เราสามารถแปรรูปสินค้าจากแผ่นอะคริลิคที่มีความบางตั้งแต่ระดับมิลลิเมตรขึ้นไปจนถึงความหนาระดับนิ้ว เราผลิตสินค้าเครื่องใช้ได้อย่างหลากรูปแบบ เช่น เครื่องใช้ในสำนักงาน ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่ บริการหลักของเราคือบริการผลิตสินค้าเกี่ยวกับอะคริลตามแบบที่ลูกค้ากำหนด สินค้าของเรามีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง อีกทั้งยังมีการผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา เป็นต้น
Benefits
- โบนัส - ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วิทิตแฟ็คโทรี่ กรุ๊ป จำกัด
1/100 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000