บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับ สะสม คัดแยก รีไซเคิล มีความประสงค์รับสมัครผู้มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาร่วมงานกับบริษัท
สวัสดิการ
ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ประกันชีวิตหมู่ โบนัส เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่ง ค่าสันทนาการประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Matsuda Sangyo (Thailand) Co.,Ltd.
148 หมู่ 1 13160