บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี คอนสตรัคชั่น ดำเนินธุรกิจก่อสร้างอย่างครบวงจร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทายเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - ค่าเช่าบ้าน เดือนละ 1,800-3,000 บาท / เดือน
 • - โบนัสประจำปี
 • - มีรถรับส่งกรณีอยู่ออฟฟิศ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้
 • - ค่าโทรศัพท์ ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • - ค่าตำแหน่ง ( เฉพาะบางตำแหน่ง
 • - ค่าเดินทาง ( เฉพาะบางตำแหน่ง )
 • - ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
333 / 4 หมู่ 5
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.mid-thai.com
ใช้งานแผนที่