บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด
เป็นผู้ให้บริการงานระบบไอทีให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี-อินดัสทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด
1518 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เว็บไซต์: www.thaitechno.net
ใช้งานแผนที่