บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทผลิตผลิตภัณฑ์จากยางซิลิโคน อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ส่งออกเป็นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
สวัสดิการ
 • - ค่าเดินทาง (บริษัทฯไม่มีรถรับส่ง)
 • - ค่าอาหารกลางวัน
 • - เบี้ยขยัน
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสประจำปี
 • - การจัดนำเที่ยวประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต ฯลฯ
 • - เงินรางวัลอายุงานยาวนาน
 • - เงินสนับสนุนการศึกษา
 • - ทำงาน 8.30 - 17.30 น.
 • (เสาร์ เว้นเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ หรือตามปฏิทินวันทำงานบริษัทฯ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
55/8 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ4
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.fujipoly.com
วิธีการเดินทาง
 • บริษัทตั้งอยู่ด้านหลัง ห้างเทสโก้ โลตัส สาขานวนคร ติดกับ บริษัท ข้าวแสนดี
ใช้งานแผนที่