บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทผลิตผลิตภัณฑ์จากยางซิลิโคน อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ส่งออกเป็นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง (บริษัทฯไม่มีรถรับส่ง) - ค่าอาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม\t\t\t\t - โบนัสประจำปี - การจัดนำเที่ยวประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล \t\t\t\t - ประกันชีวิต ฯลฯ - เงินรางวัลอายุงานยาวนาน - เงินสนับสนุนการศึกษา - ทำงาน 8.30 - 17.30 น. (เสาร์ เว้นเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ หรือตามปฏิทินวันทำงานบริษัทฯ)
ติดต่อ
บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
55/8 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ4
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.fujipoly.com
วิธีการเดินทาง
บริษัทตั้งอยู่ด้านหลัง ห้างเทสโก้ โลตัส สาขานวนคร ติดกับ บริษัท ข้าวแสนดี
ใช้งานแผนที่