บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทผลิตผลิตภัณฑ์จากยางซิลิโคน อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ส่งออกเป็นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
Benefits
- ค่าเดินทาง (บริษัทฯไม่มีรถรับส่ง) - ค่าอาหารกลางวัน - เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - การจัดนำเที่ยวประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันชีวิต ฯลฯ - เงินรางวัลอายุงานยาวนาน - เงินสนับสนุนการศึกษา - ทำงาน 8.30 - 17.30 น. (เสาร์ เว้นเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ หรือตามปฏิทินวันทำงานบริษัทฯ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟูจิโพลี่ (ประเทศไทย) จำกัด
55/8 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ4
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Directions
บริษัทตั้งอยู่ด้านหลัง ห้างเทสโก้ โลตัส สาขานวนคร ติดกับ บริษัท ข้าวแสนดี
See Map