บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ออกแบบและพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปเพื่อเช่าสำหรับธุรกิจขนาดย่อม และขายที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคครบครันพร้อมให้บริการ
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าอาหาร - ค่าครองชีพ - ประกันสังคม - ท่องเที่ยวประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
789 หมู่ 1
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.pipestate.com