กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด
สนง. กรุงเทพ 14/1 ถ.อำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.lotuspskhotel.com