JobThai
บริษัท มิลเลนเนียม อินเตอร์เทค จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายและนำเข้าสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับระบบระบาย งานออกแบบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สำหรับงานป้องกันน้ำท่วมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีกลุ่มลูกค้าได้แก่ บริษัทเอกชน โรงงาน หน่วยงานราชการ เช่น สำนักระายน้ำ กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าคอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ดูงานต่างประเทศ ณ.ประเทศเกาหลีใต้
zero position th
ติดต่อ
บริษัท มิลเลนเนียม อินเตอร์เทค จำกัด
65/58 หมู่ 5
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000