บริษัท ที.พี.ที. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.พี.ที. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
731 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120