บริษัท นิมิตรใหม่คอนกรีตอัดแรง จำกัด
ดำเนินธุรกิจปี 2531 เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตอัดแรงทุกชนิด และผลิตปูนผสมเสร็จ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิมิตรใหม่คอนกรีตอัดแรง จำกัด
119 ม.8 90110