ผู้มีประสบการณ์ในวงการ CAD/CAM/CAE มากกว่า 10 ปี เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมแบบครบวงจร เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ทางด้านการออกแบบสามมิติ เช่น NX , เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ทางด้านการออกแบบสามมิติ เช่น NX , AutoCAD , Inventor , Tecnomatix , RobCAD บริษัทกำลังขยายกิจการ กำลังรับสมัคร Tele Sales เพื่อหาช่องทางการขายใหม่ ๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Mechanical Innovation Co.,Ltd.
Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road, Pathumwan, Bangkok,10330 10330
เว็บไซต์: www.miplm.com