บริษัท เวซูเวียส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เวซูเวียส เป็นบริษัทข้ามชาติผู้นำในด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการตลาดในอุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุทนไฟและความร้อนสูงในอุตสาหกรรมหนัก เช่นอุตสากรรมเหล็กและโละ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวซูเวียส (ประเทศไทย) จำกัด
170/69 ชั้น 22 อาคารโอเชี่ยน 1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: https://www.vesuvius.com/en/index.html