บริษัท รอเยล ชยา อาร์คิเทค จำกัด
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและบริหารงานโครงการประเภทที่พักอาศัย, รีสอร์ทและอพาทเมนต์สำหรับชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม, โบนัสและกิจกรรมพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอเยล ชยา อาร์คิเทค จำกัด
1658/14 ซอย พหลโยธิน 30/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.rcaarchitect.com
ใช้งานแผนที่