บริษัท รอเยล ชยา อาร์คิเทค จำกัด
ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและบริหารงานโครงการประเภทที่พักอาศัย, รีสอร์ทและอพาทเมนต์สำหรับชาวต่างชาติ
Benefits
ประกันสังคม, โบนัสและกิจกรรมพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท รอเยล ชยา อาร์คิเทค จำกัด
1658/14 ซอย พหลโยธิน 30/1 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
See Map