บริษัท รุ่งรัศมี บิสซิเนส จำกัด
คัดเลือกพนักงานเข้าทำงานภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อขับรถลากจูงสัมภาระ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - โอทีทุกวันรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งรัศมี บิสซิเนส จำกัด
173/37 ม.1 10270
ใช้งานแผนที่