สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
เป็นสำนักพัฒนา และทำงานด้านวิจัยสุขภาพ อยู่ภายในกระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ซอยถนนสาธารณสุข 6 (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ 11000
เว็บไซต์: www.ihpp.thaigov.net