บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัทเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2535 ดำเนินธุรกิจผลิตและนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดเครื่องเสียงและโฮมเธียร์เตอร์ อาทิเช่น DVD,HOME THEATER , PORTABLE ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสินค้า Aconatic และ Whirlpool บริษัทมีความยินดีที่จะรับพนักงานมาเป็นหนึ่งของเรา
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด(มหาชน)
83/161-162 หมู่ที่ 6 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน 10210
เว็บไซต์: www.hifithai.co.th