BGP Inc., China National Petroleum Corporation
- บริษัทรับสำรวจปิโตรเลียม เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศจีน เริ่มเข้ามาเปิดสาขาในไทยเมื่อปี 2552
- ไซต์งานอยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสังคม
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - โบนัสตามผลงาน
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - ค่าเดินทาง, ที่พัก, อาหาร สำหรับออกไซด์งาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BGP Inc., China National Petroleum Corporation
184/100-101 อาคารฟอรั่ม ชั้น 19 ห้อง C4-C5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.bgp.com.cn
วิธีการเดินทาง
  • รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวาง
  • รถโดยสารประจำทางสาย 136, 179, 514, 206 ฯลฯ
ใช้งานแผนที่