บริษัท นิว-เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทนิว-เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พึ่งเปิดดำเนินการในเมืองไทยในปี 52 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ และต้องการขยายงานเพิ่มเติม
สวัสดิการ
ค่าอาหารกลางวัน, เบี้ยขยัน, โอที, ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิว-เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
362 ห้อง 206,207 อาคารไทไดโฮ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ 17 10540