บริษัท ฯ ดำเนินธุกิจเกี่ยวกับผลิต ซ่อมบำรุง และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลสำหรับโรงงาน
สวัสดิการ
สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด 1. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 2. พักร้อนประจำปี 6 วัน/ปี 3. โบนัสตามผลประกอบการ 4. บ้านพักสวัสดิการ 5. ค่าครองชีพเดือนละ 1,500 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิกม่า ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
27/4/1 ม.2
ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
เว็บไซต์: http://www.qxeron.com
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่