เป็นบริษัทเกี่ยวกับการบริหารอาคารชุด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
นิติบุคคลอาคารชุดบ้านวิภาวี
58 ซ. โชคชัยร่วมมิตร
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่