บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ และระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล บริษัทฯ มีศักยภาพพร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจ สาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น สมรส คลอดบุตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด
30/10 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 73210
เว็บไซต์: www.two.co.th
ใช้งานแผนที่