บริษัท เยเจียน ไทย จำกัด
ขณะนี้บริษัทต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอันใกล้และร่วมสร้างองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิต ฉีดขึ้นรูป เสปรย์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • ยูนิฟร์อม
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าอาหาร
  • ค่ากะ
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ และ
  • อื่น ๆ ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เยเจียน ไทย จำกัด
130 ม.4
ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่