บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องครัว ซึ่งทำมาจากยาง Silicone หรือยางสังเคราะห์ธรรมชาติ โดยเจ้าของเป็นชาวไต้หวัน
บริษัทมีโครงการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต พลังงาน และวัตถุดิบสำหรับการผลิต เช่น
(1) เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ เบอร์ 5
(2) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(3) เลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มผลิต ลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(4) ลดการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิต โดยใช้วัตุดิบที่มี Scrap น้อย เช่น LSR Silicone
(5) ส่งเสริมและกระตุ้นการลดพลังงานและวัตถุดิบสำหรับการผลิต
สวัสดิการ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ค่าข้าว
 • - ค่าข้าว OT
 • - ค่ากะ
 • - ค่าทักษะ
 • - ค่าเช่าบ้าน 800 บาท
 • - เบี้ยขยัน 200 , 500 , 1,000
 • - โบนัสประจำปี
 • - ประกัน อุบัติเหตุ กลุ่ม คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - อื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานแต่ง , ค่าฌาปนกิจ, คลอดบุตร
ติดต่อ
บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
711/13 ม.9
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
เว็บไซต์: www.shiangey.com
ใช้งานแผนที่