ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องครัว ซึ่งทำมาจากยาง Silicone หรือยางสังเคราะห์ธรรมชาติ โดยเจ้าของเป็นชาวไต้หวัน บริษัทมีโครงการอนุรักษ์พลังงาน และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต พลังงาน และวัตถุดิบสำหรับการผลิต เช่น (1) เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ เบอร์ 5 (2) เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (3) เลือกใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มผลิต ลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) ลดการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิต โดยใช้วัตุดิบที่มี Scrap น้อย เช่น LSR Silicone (5) ส่งเสริมและกระตุ้นการลดพลังงานและวัตถุดิบสำหรับการผลิต
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าข้าว - ค่าข้าว OT - ค่ากะ - ค่าทักษะ - ค่าเช่าบ้าน 800 บาท - เบี้ยขยัน 200 , 500 , 1,000 - โบนัสประจำปี - ประกัน อุบัติเหตุ กลุ่ม คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - อื่น ๆ เช่น เงินช่วยเหลืองานแต่ง , ค่าฌาปนกิจ, คลอดบุตร
ติดต่อ
บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
711/13 ม.9
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
เว็บไซต์: http://www.shiangey.com
ใช้งานแผนที่