Media Logistics Co.,Ltd.
คลังกระจายสินค้าประเภทซีดีหนังและเพลง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  Media Logistics Co.,Ltd.
  77 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
  ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560