Media Logistics Co.,Ltd.
คลังกระจายสินค้าประเภทซีดีหนังและเพลง
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ชุดยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Media Logistics Co.,Ltd.
77 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560