บริษัท เอ พลาส อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปประเภทยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ พลาส อุตสาหกรรม จำกัด
27/31 หมู่ 3 ถ.บางนาตราด กม.23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่