JobThai
บริษัท ดีดี พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัทดีดี พลัส คอนซัลติ้ง ดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นในการให้คาปรึกษาและให้บริการด้านระบบสารสนเทศอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า ด้วยการนาเสนอระบบงานและการบริการให้คาปรึกษาที่สนับสนุนความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ได้ความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการที่ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด ภายในขอบเขตของงบประมาณและเวลาที่ได้กาหนดไว้แต่ละโครงการ บริษัทดีดี พลัส คอนซัลตั้ง เป็นผู้แทนจาหน่ายซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Sage 300 ERP รวมถึงให้บริการ ติดตั้ง, อบรม, วางระบบ และให้คาปรึกษาแก้ไขการใช้งาน โดยบุคคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้านโปรแกรมเมอร์ ด้านการบัญชี และผ่านการวางระบบหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธรุกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ Sage 300 ERP: เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์กร เป็นศูนย์รวมการบริหาร ข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กรไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ระบบขาย วางแผน การผลิต ระบบซื้อ ระบบคลังสินค้า ตลอดจนระบบบัญชี และข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันได้แบบ Real Time Sage 300 ERP มีความยึดหยุ่นรองรับสาหรับธรุกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สวัสดิการ
ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา,ค่าเดินทาง
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ดีดี พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
123/10 อาคารปู่ชา - ย่าชุ หมู่ 3
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.ddplusconsulting.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟ้าสายสีม่วงสถานีไทรม้า ทางออกประตู 4, รถเมล์สาย 69,18,134,203 รถตู้สายบางใหญ่ ,บางบัวทอง,ท่าอิฐ
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด