บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการผลิตเทปกาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน บริษัทหลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด เป็นผู้ผลิตเทปกาวรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นผู้ผลิตเทปใสใหญ่เป็นอันดับสามของโลกภายใต้เครื่องหมายการค้าคุณภาพ ยี่ห้อ LOUIS TAPE, INTER TAPE, KOLA TAPE, POLYSEAL และ SWALLOW ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป
สวัสดิการ
1. สวัสดิการค่าเดินทาง 30 บาท/วัน (เฉพาะโรงงานชลบุรี) 2. หอพักราคาสวัสดิการ (เริ่มต้นที่คนละ 250 บาท/เดือน) เฉพาะโรงงานชลบุรี 3. ค่าตำแหน่ง (ตามตำแหน่ง) 4. เบี้ยขยันประจำเดือน 5. โบนัสและปรับเงินประจำปี (อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) 6. กองทุนกู้ยืม 7. เงินเบิกล่วงหน้า (สำหรับพนักงานใหม่อายุงานไม่เกิน 3 เดือน) 8. ตรวจสุขภาพประจำปี 9. กีฬาและบันเทิง งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 10. ชุดยูนิฟอร์ม (อายุงาน 1 ปี) 11. กองทุนเงินช่วยเหลือฌาปนกิจบิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร เสียชีวิต 12. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 13. ทุนการศึกษาบุตร 14. เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 15. เงินรางวัลตามอายุงาน 16. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 17. สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยผ่านโครงการสวัสดิการ ธ.อาคารสงเคราะห์
ติดต่อ
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
เลขที่ 1070
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.louistapes.com
ใช้งานแผนที่