บริษัท ราชาโยค จำกัด
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม / เคมีด้านทำความสะอาด / ด้านซักรีด / งานบริการทำความสะอาด
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ราชาโยค จำกัด
143,145,147 ซอยสิรินธร 7 ถนนสิรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700