บริษัท ธ รวงข้าว จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิดรวมถึงเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรและทางอาหาร
สวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี
  • ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธ รวงข้าว จำกัด
147 10200