บริษัทผลิตรองเท้าทันสมัยสําหรับสุภาพสตรีเพื่อการส่งออกและจําหน่ายภายในประเทศ ปัจจุบันมีสาขาตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป มีความต้องการรับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี เอ็น เอส (ไทยแลนด์) จํากัด
20/26 ถนนจรัญสนิทวงศ์13 10700
เว็บไซต์: www.stringtong.com