บริษัท ชูโอโคคิ (ประเทศไทย)
ผลิตอะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อน
สวัสดิการ
  • - โบนัส
  • - ค่ารถ
  • - ค่าข้าว
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าฝีมือ
  • - เงินตอบแทนอยู่นาน
  • - เบี้ยขยัน
  • - เบี้ยพิเศษ
ติดต่อ
บริษัท ชูโอโคคิ (ประเทศไทย)
88/1 หมู่ 5
ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
วิธีการเดินทาง
  • ถนนบางนา-ตราด กม. 31 ขาออกชลบุรี เลยเกิยรติธานี ก่อนถึงสะพานบ้านระกาศ