บริษัท ชูโอโคคิ (ประเทศไทย)
ผลิตอะไหล่ลิฟท์และบันไดเลื่อน
สวัสดิการ
- โบนัส - ค่ารถ - ค่าข้าว - ค่าตำแหน่ง - ค่าฝีมือ - เงินตอบแทนอยู่นาน - เบี้ยขยัน - เบี้ยพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชูโอโคคิ (ประเทศไทย)
88/1 หมู่ 5
ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
วิธีการเดินทาง
ถนนบางนา-ตราด กม. 31 ขาออกชลบุรี เลยเกิยรติธานี ก่อนถึงสะพานบ้านระกาศ