บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า ทั้งภายในประเทศและส่งออก อาทิเช่น เสื้อไหมพรม และ การ์เม้นทร์
สวัสดิการ
ตามกฏหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด
61 หมู่ 9 ถนนพระราชวิริยาภรณ์
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ใช้งานแผนที่