บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกีด
เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้กับสถาบันการเงินและนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาอยู่ตามหัวเมืองภูมิภาค 4 สาขา เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น พัทยา สุราษฎร์ธานี
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชาเตอร์แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกีด
1271,1273 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.charter.co.th