บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบริการทำความสะอาดอย่างมืออาชีพมากกว่า 20 ปี มีพนักงานมากกว่า 4,000 บริษัทฯ ใช้ระบบ มาตรฐาน ISO 9001:2008 ในการบริหารงานโดยทีมงานผู้บริหารรุ่นใหม่ โดยมีจุดประสงค์ที่จะเป็นผู้นำตลาดในด้านนี้ในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่รักความก้าวหน้า ชอบท้าทายและพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังความสามารถเพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ
สวัสดิการ
เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.เจนเนอเรชั่น จำกัด
346-348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวราทาวน์อินทาวน์ 10310
เว็บไซต์: www.psgeneration.com
ใช้งานแผนที่