บริษัท ลักซ์ชัวรี่ สกาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นบริษัทในกลุ่ม L - RESIDENCE GROUP ดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการ Apartment ให้เช่า
Benefits
มีที่พักให้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ลักซ์ชัวรี่ สกาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 289
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170