บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic)กำลังขยายงาน ประกอบด้วยผักใบ ผักผล ผลไม้ ไข่ไก่ ธัญพืช น้ำผักผลไม้ ซุปสลัด ทั้งส่งลูกค้า และตามห้างสรรพสินค้า โรงแรม เป็นต้น เปิดดำเนินกิจการมากกว่า 17 ปี โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นองค์กรชั้นนำอันดับ 1 ด้านการเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย กำลังขยายงานมีความต้องการบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน ต้องการความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน มีสวัสดิการมั่นคง เข้าร่วมทีมหลายอัตรา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง) - เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง) - ค่าล่วงเวลา - ค่าความถูกต้องของงาน (บางตำแหน่ง) - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - เงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ - เงินเบิกล่วงหน้า - งานเลี้ยงปีใหม่ - การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - สวัสดิการโรงอาหารราคาพนักงาน - ซื้อสินค้าในโรงงานราคาส่ง
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
194 ถนนคุ้มเกล้า
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: http://www.npfood.com
วิธีการเดินทาง
ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพ-ชลบุรี ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใช้งานแผนที่