ผลิตฝาขึ้นรูปเกลียวอลูมิเนียม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ค่ากะ - โบนัส - เสื้อฟอร์ม
ติดต่อ
บริษัท ฝาอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
41/3 ม.7
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.fbcap.co.th
ใช้งานแผนที่