บริษัท ล้านนาสไปซ์ จำกัด
บริษัท ล้านนาสไปซ์ จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - สวัสดิการ ตามกฏหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ล้านนาสไปซ์ จำกัด
2 ซ.ลาซาล 12
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ใช้งานแผนที่