Asia Finest Co.,Ltd.
บริษัท เอเชีย ฟายเนสท์ จำกัด ดำเนินกิจการ มีทั้งหมด 3 แผนก 1. ส่งออกปลาหมึกแห้ง 2. นำเข้าอาหารจากญี่ปุ่น 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Asia Finest Co.,Ltd.
41/4 บล๊อคเอ3 หมู่ 6 ถนน บางนา-ตราด กม.16.5 10540