บริษัท พี วี คอม แอนด์พาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดำเนินงานเกี่ยวกับการขายหมึกเครื่องพริ้นคอมพิวเตอร์ แฟ็กฟิมล์ ริบบอนโทนเนอร์ กระดาษโฟโต้
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม ทดลองงาน 4 เดือน
  • - ประกันอุบัติเหตุ โบนัส
  • - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี วี คอม แอนด์พาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
11/1 ม.10
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่