บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด เป็นศูนย์บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยาที่ทันสมัยและครบวงจร ให้บริการและคำปรึกษาทางห้องปฎิบัติการแก่โรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนรวมทั้งคลีนิคทั่วประเทศ
Contacts
บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด
167 ซอยระนอง 1 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website: www.bpl.co.th
See Map