บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด
เป็นศูนย์บริการตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยาที่ทันสมัยและครบวงจร ให้บริการและคำปรึกษาทางห้องปฎิบัติการแก่โรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนรวมทั้งคลีนิคทั่วประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด
167 ซอยระนอง 1 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.bpl.co.th
ใช้งานแผนที่