บริษัทดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการทำระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบ Traceability ,Pokayoke , Vision Machine , Database , Server-client, Remote monitoring
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โบนัสประจำปี 3. OT (วันหยุด) 4. ทำงาน จันทร์-ศุกร์ , 8:00-17:00
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิกซ์ซิกม่า ซิสเต็มส์ จำกัด
11/41 วรางค์ทอง ม.4
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่