เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร - บริการตรวจสอบบัญชี - บริการด้านทำบัญชีและภาษีอากร - บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน - บริการวางแผนภาษี - บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาติต่างๆ - บริการขอใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) & วีซ่า
สวัสดิการ
1. เก็บชั่วโมง CPA 2. ส่งพนักงานไปฝึกอบรมสัมมนา 2. โบนัสตามผลประกอบการ 3. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซอร์ติฟายด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
19/9-10 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง สาย 67, สาย 1075
ใช้งานแผนที่