เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร
- บริการตรวจสอบบัญชี
- บริการด้านทำบัญชีและภาษีอากร
- บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
- บริการวางแผนภาษี
- บริการด้านจดทะเบียนและขอใบอนุญาติต่างๆ
- บริการขอใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) & วีซ่า
สวัสดิการ
  • 1. เก็บชั่วโมง CPA
  • 2. ส่งพนักงานไปฝึกอบรมสัมมนา
  • 2. โบนัสตามผลประกอบการ
  • 3. ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซอร์ติฟายด์แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
19/9-10 ถนนเทศบาลสงเคราะห์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิธีการเดินทาง
  • รถโดยสารประจำทาง สาย 67, สาย 1075
ใช้งานแผนที่