JobThai
บริษัท ยู่ฮุยก่อสร้างจำกัด ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท ยุ่ฮุย อินทีเรีย จำกัด เป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน แก่บริษัทต่างๆ ตามแบบที่ได้รับจากลูกค้า (ไม่รับงานด้านโครงสร้างหรือฐานราก ไม่รับออกแบบแต่สามารถแนะนำบริษัทออกแบบที่มีความรู้ความชำนาญแก่ลูกค้า) ขณะนี้ ทางบริษัทต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มจำนวนหลายอัตรา เข้าทำงานที่สำนักงานถนนมอเตอร์เวย์ รายละเอียดดังนี้
สวัสดิการ
-โบนัสปีละ 2 ครั้ง -มีประกันชีวิตกลุ่มให้กับพนักงาน -ทำงานจันทร์-เสาร์(1 เดือน หยุดวันเสาร์ 2 วัน ) -มีเงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน,คลอดบุตร,อุปสมบท,เสียชีวิต และมีกระเช้าเยื่ยมไข้เมื่อเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล -มีหอพักให้กับพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย -มีเงินกู้ยืม -แจกของขวัญประจำปี -จัดงานเลี้ยงปีใหม่ -ปรับเงินประจำปี -สนับสนุนด้านการศึกษา -ข้าวฟรีให้บริการทุกวัน -มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด
424 ถ. มอเตอร์เวย์
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.yoohui.co.th
วิธีการเดินทาง
1. เดินทางโดยรถไฟ ลงที่สถานีทับช้าง 2. เดินทางโดย Air port Link ลที่งสถานีทับช้าง